Hart voor de Achterhoek

In 2020 voeren ons 11e openluchtspel voor u op. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Wij hebben een stuk op het oog waarvoor wij auteursrechten moeten betalen. Tevens zal het stuk nog moeten worden herschreven op de Baakse situatie.

Daarom doen wij in 2019 mee aan de actie “Hart voor de Achterhoek”. Leden van de Rabobank kunnen stemmen op ons project van donderdag 5 september t/m donderdag 19 september 2019. Alleen het hebben van een bankrekening bij de Rabobank is niet voldoende. Men moet daarnaast nog lid zijn of worden. Info daarover vindt u op: https://www.clubkascampagne.nl/cmdata/noa/documents/Veelgestelde-vragen-stemmen-2019.pdf

Steunt u ons ook? Mede door uw steun kunnen we de entreeprijzen zo laag mogelijk houden. Alvast bedankt!