Openluchtspel Baak 2002 “Boaks donkere jaoren ’40-’45”

Openluchtspel Baak 2002: “Boaks donkere jaoren ’40-’45” 
(geschreven door Willem Wilterdink)

Van het vijfde openluchtspel heeft de St. Openluchtspel Baak iets bijzonders gemaakt. Kosten noch moeite zijn gespaard om dit lustrum extra gestalte te geven. Het spel opent met het geluid van zware vliegtuigen. “Dit geeft oorlog”, zo begint boer Bernard Mulder zijn tekst. En vervolgens passeren de gebeurtenissen van de meidagen van 1940 de revue. Veel namen en gebeurtenissen uit Baak zijn verweven met de nationale geschiedenis. Om een paar thema’s te noemen: jodenvervolging, klokkenroof, onderduikers, persoonsbewijzen, verzet en voedselschaarste. Ook het probleem van een dorpsgenoot die lid is van de NSB wordt treffend gespeeld.
Ondanks de narigheid en de ernst van de toestand klinkt regelmatig de relativerende humor van de Achterhoeker door. De droge opmerkingen komen in het Baaks optimaal tot hun recht en zorgen voor een mooie balans tussen de lach en de traan.