Openluchtspel Baak 2011 “Geerte van de Voskule”

Openluchtspel Baak 2011: “Geerte van de Voskule”

Op 10, 11, 17 en 18 juni 2011 werd in Baak het openluchtspel ‘Geerte van de Voskule’ opgevoerd. In het stuk wordt een periode van ong. 60 jaar overbrugd. Het verhaal begint in 1812. Franse soldaten komen in het dorp soldaten ronselen voor het leger van Napoleon. De ‘Heer van Wittensteijn’ en enkele jonge boerenzonen gaan gedwongen mee. Een jaar later komen er slechts 2 terug: Bart Obbink en de ‘Heer van Wittensteijn’. Uit dankbaarheid schenkt de heer aan Bart Obbink een huis en geld voor zijn levensonderhoud. Dat verklaart hoe het komt dat de Obbinks zich lange tijd een onbezorgde levensstijl kunnen permitteren.  

Het stuk gaat verder in 1848. Dan komt een jonge boerendochter, Geerte Voskule, in het dorp om te gaan dienen bij Kleverkamp, een grote boer met veel geld. Zij ontmoet de kleinzoon van Bart Obbink, die naar zijn grootvader is genoemd. De jonge Bart zal gaan trouwen met de dochter van Kleverkamp. Maar het loopt anders……….Dan zijn we aangeland in 1860. Geerte en Bart hebben 3 heel verschillende kinderen. Zij kiezen, net als destijds Bart en Geerte, tegen de wil van hun ouders hun partners. Aan het eind van de avond zijn we in 1870. Bart is dood, Geerte is oud. Wat moet ze met de boerderij doen?Aan een knecht overdoen of ………………….Behalve spelers en figuranten waren er ook veel dieren te zien. Verschillende paarden en ander vee stonden in de spotlights.

Als basis voor dit stuk diende de tweedelige roman van H.J. van Nijnatten-Doffegnies: Het huis van Licht en Schaduw en Moeder Geerte. We hebben hierbij ook gebruik gemaakt van bewerkingen van W. Wilterdink en J.H. Berendsen.  

De regie werd uitgevoerd door:Gerrit Garritsen en Carla Hubers          

Het bestuur stichting Openluchtspel Baakanno 2011 bestond uit:
voorzitter        : Ben van de Pavert
secretaris        : Cleo Hubers
penningmeester: Henk Holtermann
leden              : Mieke Douwstra, Marry Potjes, Johan v.d Berg en Aloys Schut.

Verder waren er plm. 75 vrijwilligers waaronder: een spelersgroep met 2 regisseurs, een bouwploeg, een kledingcommissie, een licht- en geluidploeg, een ploeg voor hand- en spandiensten, een cateringploeg, een grimeer- en kapteam, een fotograaf en een websitemedewerker.

Onze website wordt gesponsord door CoBITS, de internet coöperatie.

www.cobits.nl